Garantie

We bieden 12 maanden garantie op al onze producten, deze garantie biedt, indien nodig, arbeid en nieuwe of vervangende onderdelen als het product kapot gaat als gevolg van fabricagefouten bij normaal gebruik. De garantie dekt niet: Onjuist gebruik, onjuiste bediening of een defect veroorzaakt door onjuiste montage - (bijv. De garantie dekt geen schade, beschadigingen door bijtende stoffen, blootstelling aan extreme hitte of kou of andere schade veroorzaakt door overmacht of onjuiste montage ) of vandalisme – schade veroorzaakt door anderen. 
Back to Top